โฆษณาแบบบทความ
นำเสนอข้อมูลของร้านและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างละเอียด พร้อมทั้งดึงดูดให้ลูกค้าคลิกต่อไปยังเว็บไซต์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการโฆษณาออนไลน์
ฟีดบน Facebook
โพสต์เฟซบุ๊กลงในเพจ OpenRice เพิ่มเสียงตอบรับจากผู้เข้าชมให้แต่ละโปรโมชั่นของคุณได้ผลดีที่สุด เปลี่ยนยอดไลค์ให้กลายเป็นผลกำไร